Misyon - Vizyon

Misyon

Otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda yeterli bilgiye sahip, teknolojik gelişmelere katkıda bulunarak, uluslararası norm ve tanımlara uygun, kaliteli ve uygulama odaklı eğitim vererek, araştırmacı kimliğe sahip nitelikte mühendisler yetiştirmektir. Bu bağlamda: ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli, araştırıcı, geliştirici, insani değerlere saygılı, çevreye duyarlı, profesyonel insan gücünü yetiştirmek; bilgi ve teknoloji üreterek ülke kalkınmasına katkı sağlamak; çeşitli toplumsal ve teknolojik sorunlara çözüm üretecek Ar-Ge çalışmaları yapmak, eğitim vermek ve projeler üretmektir


Vizyon

Otomotiv mühendisliği alanında öncü olan; yapıcı ve üretici faaliyetleriyle toplumsal ve teknolojik sorunlara çözüm üreten; evrensel ve etik değerler ışığında, çağdaş eğitim/öğretim ve araştırmalarıyla gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilim ve teknoloji eğitimi veren saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors