Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı


Başkan Prof. Dr. Mehmet UÇAR


Sevgili Öğrenciler,Otomotiv Mühendisliği bölümünü tercih ettiğiniz için sizleri tebrik ederim.Ülkemizde otomotiv sektörünün ihracattaki payının artması, otomotiv üreticileri ve otomotiv yan sanayinin hızla gelişmesini sağlamıştır. Otomotiv sektörü; tasarım, analiz ve teknoloji üretme konularında yetkinliğe sahip otomotiv mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Bölümümüzün mezunları otomotiv sektöründe proje hazırlama-uygulama, ürün geliştirme, test ve analiz, servis-bakım, kalite kontrol ve imalattan sorumlu yöneticilik gibi işlerde görev almaktadırlar.Bulunduğumuz bölgenin birçok otomotiv sanayi ve yan sanayi kuruluşlarını barındırıyor olması, siz öğrencilerimize kaliteli bir "Staj" ve "İşyeri Eğitimi" sonrasında ilgili kuruluşlarda iş bulmanıza avantaj sağlayacaktır. Ayrıca bölümümüz mezunları lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim alarak çalışmak istedikleri alanda bilgi ve tecrübelerini artırabilirler. Lisansüstü çalışmaları sonrasında ileri teknolojik ürünler geliştiren firma ve araştırma yapan üniversitelerde iş imkânı bulabilecekleri gibi teknoloji geliştiren iş yeri de kurabilirler.Bölümümüzde bulunan laboratuvarlar öğretim üyelerimizin koordinatörlüğünde yürütülen ve sonuçlanan Avrupa Birliği (AB), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Kocaeli Üniversitesi destekli birçok proje ile güçlü hale getirilmiştir. Laboratuvarlarımızın donanımsal açıdan yeterli olması uygulama derslerini eksiksiz ve problemsiz bir şekilde tamamlamaya yardımcı olmaktadır.Siz öğrencilerimize tavsiyemiz, alanınızla ilgili hedeflerinizi birinci sınıftan itibaren belirleyip bu hedefinizi hayata geçirmek için düzenli olarak çalışmanız, laboratuvar ve proje çalışmalarınızı öğretim üyesi ve araştırma görevlisi hocalarımız ile birlikte en üst seviye çalışkanlılık ve özveri ile yerine getirerek nitelikli ve ürün geliştiren bir mühendis olarak çalışma hayatına atılmanızdır.Hepinize başarılar dilerim.Prof. Dr. Mehmet UÇAR
Otomotiv Mühendisliği
Bölüm BaşkanıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors