Amaç

Amaç

Ülkemizde ihracat ürünleri arasında otomotiv sektörünün payının hızla artması sonucu bu sektör, endüstrinin liderlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye’yi geleceğin otomotiv üretim merkezi olarak görmekte olan otomotiv üreticileri, bu alandaki yatırımlarını her geçen gün artırmaktadırlar. Buna bağlı olarak, ülkemizdeki otomotiv yan sanayi de hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Mevcut üretimle birlikte, birçok otomotiv firmasının ülkemizde bu alana yatırım yapması ve Ar-Ge Merkezi kurması sektördeki mühendis istihdamını da artırmaktadır.


Ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan bu sektörün ihtiyaç duyduğu mühendisler genel olarak; makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, mekatronik mühendisliği gibi lisans programları mezunlarından karşılanmaktadır. Üniversitelerde otomotiv konularına yönelik mühendislik programlarının açılması, tasarım ve teknoloji üretme konusunda eğitilmiş araştırmacı mühendislerin sektöre kazandırılması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, son yıllarda dünyada ve ülkemizde doğrudan bu sektörde görev alabilecek mühendis, yönetici ve teknik elemanların yetiştirilmesi için üniversitelerde Otomotiv Mühendisliği Bölümleri açılmaktadır.


Bu bağlamda, bölümümüz endüstrinin ve ticari kurumların ihtiyaç duyabileceği otomotiv ürünlerinin tasarım, analiz, üretim ve imalatını bir süreç içinde gerçekleştirme kabiliyetine sahip uygulama ağırlıklı mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. Otomotiv Mühendisi; alanı ile ilgili, proje hazırlama-uygulama, ürün geliştirme, test ve analiz, servis-bakım, kalite kontrol ve imalattan sorumlu yöneticilik gibi işlerde görev alabilir. 


Kocaeli; konumu itibarı ile Toyota, Hyundai, Honda ve Ford gibi birçok otomotiv sanayi kuruluşunu ve bunlara iş yapan yan sanayi kuruluşlarını sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerimiz kaliteli bir "Staj" ve "İşyeri Eğitimi" ile mezun olduktan sonra ilgili endüstri kuruluşlarında iş bulmak gibi önemli bir avantaja sahip olabileceklerdir.


Otomotiv Mühendisliği Bölümü mezunları gerekli önkoşulları sağlayarak lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim alabilirler. Lisansüstü çalışmalarını tamamlayanlar otomotivle ilgili ileri teknolojik ürünler geliştiren firmalarda, bu konuda eğitim ve araştırma yapan üniversitelerde iş imkânları bulabileceklerdir. 

Bölümümüzde 4 adet sınıf, 13 adet laboratuar bulunmaktadır. Bölümümüz derslikleri etkin ve donanım açısından yeterlidir. Bununla birlikte, öğretim üyelerimizin koordinatörlüğünde yürütülen ve sonuçlanan Avrupa Birliği (AB), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Kocaeli Üniversitesi destekli birçok proje ile laboratuarlarımız donanımsal açıdan güçlü hale getirilmiştir. Laboratuarlarımızın donanımsal açıdan yeterli olması uygulama derslerini eksiksiz ve problemsiz bir şekilde tamamlamaya yardımcı olmaktadır. 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors