Akademik Personel

Prof. Dr. Mehmet UÇAR

ucarm@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 80


İlgi Alanları

Makina Tasarımı Ve İmalatı,Taşıt şasi ve Karoseri Tasarımı, Taşıtlarda Güç ve Hareket İletim Elemanları, Taşıt Fren Sistemleri Kompozit ve Nano Kompozit Malzelemer Mekatronik

Prof. Dr. Murat HOŞÖZ

mhosoz@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 79


İlgi Alanları

Taşıt klimaları, soğutma ve iklimlendirme sistemleri,enerji ve ekserji analizi, termodinamik, mekanik ölçüm teknikleri Termal sistemlerin modellenmesi, içten yanmalı motorlar, termoakustik

Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI

canakci@kocaeli.edu.tr


0 (262) 303 22 85


İlgi Alanları

İçten Yanmalı Motorlar; Performans ve Emisyon Testleri; Yanma Analizi; Emisyon Kontrolü Alternatif Yakıtlar (Biyodizel, Alkol ve Gaz Yakıtlar); Yakıt Özellikleri; Biyodizel Üretimi Homojen Dolgulu Sıkıştırma ile Ateşlemeli (HCCI) Motorlar

Prof. Dr. A. Necati ÖZSEZEN

nozsezen@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 88


İlgi Alanları

Alternatif yakıtlar, İçten yanmalı motorlar, Yakıtlarda püskürtme karakteristikleri, Enjeksiyon sistemleri, Motor dizaynları

Prof. Dr. Ali ÇINAR

alicinar@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 81


İlgi Alanları

Titreşim ve gürültü analizi, Sönüm, Taşıt dinamiği, Süspansiyon sistemleri, Fren sistemleri, Motor dinamiği Boru hatlarında akışın oluşturduğu titreşimler Taşıt aerodinamiği, Rüzgar tünelleri

Doç. Dr. Abdulkadir CENGİZ

akcengiz@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 23 21


İlgi Alanları

Taşıt, Çarpışma, Kompozit Malzeme, Veri Toplama:DAQ, Biyomekanik Testler Bilgisayar Destekli Çizim (CAD-BDÇ), Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Analiz (CAE-BDA, Sonlu Elemanlar Paket Programları Taşıt Fren sistemi=Retarderler

Doç. Dr. Ali TÜRKCAN

aturkcan@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 84


İlgi Alanları

HCCI and Advanced Diesel Engines, Fuel Injection Systems, Combustion Characteristics Alternative Fuels (Alcohols, Biodiesel and Vegetable Oils) Automotive Electronics, Engine Test Systems, Data Acquisition and Control

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özlem ESEN

desen@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 66


İlgi Alanları

Soğutma, İklimlendirme, Adsorpsiyonlu soğutma Isı Transferi, Termodinamik, Yenilenebilir enerji İş Güvenliği

Doç. Dr. Ertan ALPTEKİN

ertanalptekin@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 23 12


İlgi Alanları

Motor Performans, Yanma ve Emisyon Testleri. Biyodizel Üretimi ve Proses Geliştirilmesi. Alternatif Yakıtlar. Gaz Kromatografisi ve Yakıt Testleri (Motorin, Benzin, Biyodizel, Diğer Alternatif Yakıtlar).

Doç. Dr. Hakan KÖYLÜ

hkoylu@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 62


İlgi Alanları

Taşıt Dinamiği ve Kontrol Uygulamaları, Süspansiyon Sistemleri, Fren Sistemleri, Direksiyon Sistemleri ve Güç Aktarma Organları ABS Fren Sistemleri, Otomotivde Bilgisayar Uygulamaları (ADAMS - MATLAB) Taşıt ve Fren Performans Testleri

Öğr. Gör. İsmail SARI

sariis@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 23 21


İlgi Alanları

İçten Yanmalı Motorlar, Taşıt Karöseri, Karöseri İşlemleri Taşıt Elektriği

Arş. Gör. Erkutay TAŞDEMİRCİ

erkutay.tasdemirci@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 22 89


İlgi Alanları

Termodinamik, Akışkanlar mekaniği, Alternatif yakıtlar, Taşıt iklimlendirmesi, İçten yanmalı motorlar

Arş. Gör. Ersin TURAL

ersin.tural@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 23 34


İlgi Alanları

Taşıt Dinamiği ve Kontrol Uygulamaları, ABS Fren Sistemleri, Otomotivde Bilgisayar Uygulamaları (CarMaker- MATLAB), Fren Sistemleri Taşıt ve Fren Performans Testleri Süspansiyon Sistemleri

Arş. Gör. Harun YILDIRIM

harun.yildirim@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 23 37


İlgi Alanları

İçten Yanmalı Motorlar,Otomotivde Bilgisayar Uygulamaları,Titreşim ve Gürültü Ölçüm Analizi, Sinyal İşleme

Arş. Gör. Mustafa Deniz ALTINKURT

deniz.altinkurt@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 23 34


İlgi Alanları

İçten Yanmalı Motorlar, Yanma Analizi İçten Yanmalı Motorlarda Yanma Simülasyonları Motor Performans ve Emisyon Testleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors